Wpisz tekst i naciśnij Enter, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Botament Black Future

BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA MASA USZCZELNIAJĄCA 2K

Black  Future  to   dwuskładnikowa,  bezcementowa  masa bitumiczna z wypełnieniem polistyrenowym do uszczelniania stykających się z gruntem części budynków  i  budowli, płyt, ścian fundamentowych oraz przysypanych ziemią stropów,  przeciw  wilgotności  gruntu,  wodzie nie  wywierającej  ciśnienia  oraz  wodzie  pod  ciśnieniem.  Black Future spełnia normę PN-EN 15814 oraz jest odporny na agresywne związki według DIN 4030. Innowacyjna formuła zapewnia mniejszy nakład pracy na budowie.

  • receptura bezcementowa
  • długi czas obróbki ok. 3 godzin
  • temperatura stosowania do ok. 35°C
  • przechowywanie do 24 miesięcy
  • o wysokiej wydajności
  • elastyczność
  • mostkowanie rys


Opakowanie
28,3kg - jednostka (A+B)
15 kg składnik bitumiczny A
15 kg składnik proszkowy B